תנאי שימוש

תנאי שימוש

הביקור באתר, על תכניו והשירותים המוצעים בו, הינו בכפוף לקבלת כל התנאים הכלולים להלן.

הביקור באתר והמשך הגלישה בו ייחשבו להסכמה לתנאים אלה.

באתר מתפרסם מידע. אין בפרסום המידע באתר משום המלצה או חוות דעת והמידע אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי. כל החלטה בדבר התאמת המידע לצורכי המבקר ו/או כל שימוש במידע ייעשו באחריות
 המבקר בלבד.

בעלי האתר לא ישאו באחריות לטעויות או שגיאות במידע המוצג באתר.

בעלי האתר לא ישאו באחריות לכל נזק שיגרם למבקר או לצד שלישי כתוצאה ישירה או עקיפה מהביקור באתר ו/או משימוש בשירות או במידע המוצגים בו.

הביקור באתר הנו למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק או להשתמש בתכנים מתוך האתר לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

© כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, במידע המפורסם בו ובשירותים המוצעים בו, שייכות ושמורות לבעלת האתר.

אין להעתיק, להפיץ, להציג, להעביר, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות או לעשות שימוש בכל דרך אחרת בזכויות ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש מבעלי האתר.

המונחים ™Headroom ו- ™Equipoint והסמליל הנם סימני מסחר מוגנים ™. אין לעשות בהם כל שימוש ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש מבעלי האתר.

הימצאותם באתר של קישורים ("לינקים") לאתרים או עמודים אחרים ברשת האינטרנט נועדה לאפשר מציאת תכנים אחרים המתפרסמים ברשת. תכנים אלו אינם מתפרסמים על דעת או מטעם בעלת האתר והימצאותם של הקישורים אינה מהווה ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.

בתנאי שימוש אלו המונח "בעלי האתר" מתייחס לחברת הד-רום וורלד בע"מ, שמשרדה הרשום הוא ברחוב פרוג 31 תל אביב.